top of page

Enkele eindbeoordelingen van het boek

KIND waar ben je:

 

 

 • Anneke - 1 oktober 2015. Ik heb het boek inmiddels uitgelezen en het is aangrijpend, ongekend mooi en diep. Het houdt me ontzettend bezig. Ik heb veel om over na te denken... Ik heb door de ogen (het hart) van de 'andere ouder'- de schrijver- de gevoelens en pijn en het verdriet van het gemis en de onmacht mogen meebeleven, wat een emotionele ervaring was... Ik besefte dat je daar tijdens een (v)echtscheiding maar moeilijk of niet voor openstaat... Het boek opende voor mij de ogen en bevrijdt mij van 'gevangen' te blijven in de eigen emoties en verstarring...

 

 • Johana - 19 oktober 2015. Alleen als je zielsveel van iemand hebt gehouden, kan je degene zo intens haten. Een mooi geschreven boek. De pijn, onmacht, frustratie en het onrecht dat deze man is aangedaan is onbeschrijfelijk. Hoe kun je als moeder je kind het recht ontnemen om een vader te hebben? Wiens belangen dien je hiermee? Wat voor goeds kan hieruit komen? Maar ook het kind heeft hier eigen verantwoordelijkheid in. Het is inmiddels geen kind meer en het kan zelfstandig denken/ handelen en het kan eigen keuzes maken. Hoe kun je verder en goed leven met zoveel haat in je hart moeder/kind? Buitengewoon verdrietig en zinloos.

 

 • netty van nieuwkerk - 25 oktober 2015

  nederlands dagblad gelezen betreffende "mijn kinderen waren alles voor mij...." Niets kan een mens terugdraaien maar mede wat een mens meemaakt help je mensen om een goed voorbeeld te geven om er over te schrijven.

 

 • Kerry (aussie) - 28 oktober 2015 Herkenning

  Wat een herkenning. Het machteloos verdriet voel je door het geschreven woord. Tegelijk leef je mee hoe onrechtvaardig het rechtsystem is hier in nederland. Hoofdstuk 6 was voor mij een troost. God als Rechter en Vader. Hopelijk worden vele ogen geopend door de schrijver's openheid en kwetsbare houding. Zijn verklaring voor 7 hoofdstukken in zijn boek vond ik toepasselijk en correct.

 

 • Claudia - 13 november 2015 Een aangrijpend verhaal prachtig geschreven vanuit de diepste gevoelens van een liefhebbende vader. Zijn geloof speelt een belangrijke rol en hij schrijft dit op een toegankelijke en prettige manier waardoor het voor niet gelovige (niet ingewijde) ook goed te lezen is. Pluspunten: Heldere boodschap, Toegankelijk

 

 • IngeLise - 23 november 2015 Moedig en bemoedigend.

  Met bezieling voor gerechtigheid geschreven. Vanuit de wens, de intentie, het verlangen zijn eigen verhaal het gezicht van bemoediging mee te geven. Je wordt meegenomen in zijn aangrijpende levensloop. De heldere voorbeelden geven het verschil tussen aardse en het hemelse recht duidelijk weer. Een zoektocht met een boodschap.

 

 • Margriet - 9 december 2015 Leuk dat de vraagstelling van de titel van het boek "kind waar ben je?" plotseling wisselt.
  Dit boek gaat zowel over zoeken als gevonden worden. Het verschil tussen de aardse wetten en Gods liefdevolle wet wordt aan de hand van vele voorbeelden duidelijk gemaakt. De consequentie van beslissingen genomen vanuit een liefdevol hart tegenover beslissingen genomen vanuit haat wordt pijnlijk duidelijk. Het nut van de liefdevolle christelijke boodschap wordt zo gebracht dat het ook voor mensen zonder bijbel kennis eenvoudig te begrijpen is.

 

 • Agnes - 14 december 2015 Zeer aangrijpend. Het verhaal laat zien hoe intens het verdriet van een vader is die zijn kind niet meer mag zien. Voortkomend uit de intense haat van de moeder. Haat die zich als een wurggreep om het kind heeft gewurgd. Het lijden wat hij beschrijft is de wanhoop naar zijn kind. De wanhoop die hij voelt in zijn hart is het kind wat naar hem roept, waar ben je papa waar ben je? Een kind wat gevangen is in de haat van een ouder, lijdt immens, het is een lijden wat met demonisch geweld gepaard gaat. Het kind is niet in staat uit eigen kracht eruit te breken, de haat van de moeder is verscheurend voor het kind, het kind wordt ondergedompeld in leugens van de ergste soort, die de moeder het kind als een gif te drinken geeft, ze moet het opdrinken, ze heeft geen keus. Deze liefdevolle vader ervaart die pijn, die schreeuw van het kind intens, het verscheurd hem bijna. Tot er ingegrepen wordt, Jezus zelf heeft hem gevonden, hem omarmt en opgetild, Zijn liefde aan hem laten voelen, hij is gered op een wonderbaarlijke wijze. Wanneer hij gevonden is, zou zijn kind dan niet gevonden worden?. Dit boek roept, dit boek roept niet alleen kind waar ben je, maar de roep van God klinkt hierin door, kind MIJN kind waar ben jij? Dit boek roept ook, om een vervolg. Wanneer HIJ zo een liefdevolle vader gevonden heeft zou Hij dan niet in staat zijn, zijn kind te vinden? Het zou wel es een heel groot wonder kunnen worden. Want deze vader strijdt met het machtigste wapen wat er is – vergeving -. Met dit wapen heeft hij als een kundig strijder leren strijden. Hij moest veel vergeven, zou hem dan ook niet veel gegeven worden? dat kan niet anders. Het recht zal zegevieren, voor het kind en de vader en eigenlijk als eerste voor onze Hemelse Vader. Want HIJ lijdt nog meer dan wij kunnen lijden, Hij ziet en voelt zo als niemand dat kan voelen. Hij zit niet machteloos toe te zien, achter dit lijden schuilt iets heel groots. Hij treedt op - op het juiste moment. Hij heeft de touwtjes in handen en staat garant voor ZIJN kind, het kind wat roept papa waar ben je.

 

 • wendy - 30 december 2015 Naar mijn mening een mooi, open, consciëntieus en recht uit het hart geschreven verhaal. Moedig, op deze manier naar buiten te treden. Mijn hoop, dat velen die menen via de kinderen de ex-partner te kunnen straffen, hierdoor zullen inzien dat zij behalve de ex-partner ook de kinderen zwaar straffen. Deze kinderen zullen langer dan men denkt de gevolgen van deze schade ondervinden. Bovendien hoop ik dat de kinderen van de schrijver deze smeekbede zullen honoreren.

 

 • Z. - september 2017 Beste George, Je wist waarschijnlijk nog niet dat ik een master theologie/levensbeschouwing heb behaald. Mijn complimenten voor jouw theologisch verhaal. Waar heb je de ruimte vandaan gehaald om al deze boeken te lezen? Ik heb het boek in een adem uitgelezen. Heel ontroerend hoe open je bent over jezelf, over de wanhoop, pijn en verdriet. Ik herken er veel van mezelf in. Ook heel knap van je wanneer je midden in zo'n proces zit om dit allemaal op te kunnen schrijven. Wat me toch het meest heeft aangegrepen is, dat de moeder van jouw kinderen jou niet kan vergeven. Hier moet ze zelf toch ook veel last van hebben. Heel jammer dat ze de stap tot nu toe nog niet heeft kunnen zetten. Maar misschien ooit … Voor jouw dochter vind ik het ook heel verdrietig dat ze haar liefhebbende vader op belangrijke momenten heeft moeten missen.

 

 • K. september 2017 - Je boek is afgelopen week gearriveerd en inmiddels heb ik het gelezen. Waar ik jou absoluut mee wil complimenteren is de mooie naam die je de moeder van je kinderen hebt gegeven. En dat je haar toch, ondanks alle tegenwerking, niet neersabelt. Dat siert je en is ook een heel mooi signaal naar je kinderen toe want het blijft hun moeder. Je hebt een heel intens groeiproces doorgemaakt en ik herken daar veel in. Het is een hele weg om tot overgave en uiteindelijk tot loslaten te komen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele beoordelingen van het nieuwe boek

Weg van Ware Liefde:

 

 

 • aug. 2017 Het is mooi en inspirerend om te lezen hoeveel jij aan jouw spirituele reis hebt gehad. Niet alleen neem je de lezer mee op dit avontuur, maar maak je ook een letterlijke tocht naar je geboorteland en vertel je ons hoeveel dat in je heeft losgemaakt. Je bespreekt gevoelens waarmee iedereen wel eens worstelt en je verwoordt op een heldere manier waarom jij het door jou gekozen pad hebt bewandeld. Dit maakt dat het een erg eerlijk boek is geworden, met een zeer persoonlijke lading. Het is duidelijk dat je al verschillende mensen hebt geholpen om helderheid te krijgen over het leven en zichzelf weer terug te vinden. Ik denk dat je ook met dit boek dat weer zal kunnen bereiken. Cl.

 • sept. 2017 Ik heb je boek met veel interesse gelezen! Wat een document heb je gemaakt! Ik vind het heel knap hoe je al je kennis en inzichten in de vorm van dit boek hebt weten te bundelen. Je boek is voor mij een inkijkje in jouw ontdekkingen in het geloof en ik vind het mooi dat je het zo persoonlijk hebt weten te maken. Dat houdt het boeiend en werkt heel verhelderend. Vreselijk trouwens wat je beschrijft wat je hebt meegemaakt in je laatste gemeente. Soms stijgt de hang van leiders naar overwicht/macht in kerken ze echt naar het hoofd. Ik denk dat veel mensen niet eens bewust zijn dat er IQ, EQ of SQ ontbreekt, dat brengt dit boek heel duidelijk naar voren en bouwt mensen op in hun weg met God. Voor een rijker/vollediger geloof. Het boek duidt God, aan de andere kant maakt het ook nieuwsgierig naar het mysterie dat de DrieEnig God altijd lijkt te blijven. Kortom; een heel waardevol document voor elke lezer. Je neemt de lezer mee op weg met veel achtergrondkennis die ook heel praktisch is. Nogmaals, heel mooi gedaan. E.

 • sept. 2017. Vanmiddag boek van George uitgelezen. Mooi, indrukwekkend en begrijpelijk geschreven. Een ieder zou dit boek moeten lezen, je wordt er véél wijzer van. Een eyeopener. Elk boek dat mij dit kan geven, lees ik altijd tweemaal. Én ... ik ga hem zeker als cadeau geven. Chapeau George ❤ M. 

 • Sept. 2017 Met zijn tweede boek “Weg van Ware Liefde” brengt de auteur verdieping aan in de woorden Wijsheid, Kracht en Liefde, die hij tijdens het schrijven van zijn eerste boek “Kind waar ben je” heeft ontvangen. Aan deze woorden geeft hij betekenis en inhoud door naar lichaam, ziel en geest te verwijzen, die hij weer verder vertaalt in de begrippen IQ, EQ en SQ; eigenschappen die wij allemaal bij de geboorte meekrijgen. Tevens zet hij in een prachtig schema uiteen wat de verwantschap en de wisselwerking is met de Drie-eenheid. Het eerste gedeelte is wat meer theoretisch, maar daarna wordt het de lezer steeds duidelijker wat de schrijver wil uitdragen. Met veelzeggende persoonlijke verhalen slaagt hij er goed in zijn mooie boodschap over te brengen. Een zeer interessant hoofdstuk vind ik het zevende hoofdstuk “Kerkmuren om, drempels weg” dat stof voor pittige discussies zal zorgen. Al met al zeer de moeite van het lezen waard voor een breed lezerspubliek, treffend in het boek beschreven als volgt: "Voor de mensen die God niet goed kunnen duiden, voor degenen die niet precies weten wie ze zijn, voor de velen die zich afvragen of ze wel genoeg doen om Gods gunsten te verkrijgen en ...voor de meesten onder ons die niet weten of ze via hun kerk, denominatie of religieuze stroming wel Ware Liefde ontvangen en kunnen (door) geven". MC.

 •  

 • Okt. 2017 Heel inspirerend was het voor mij op de manier waarop de auteur van het boek mij heeft meegenomen op die "Weg van Ware Liefde". Zijn mooie kijk op de Bijbelse uitleg over de triniteit in samenhang met zijn uiteenzettingen over de eigenschappen IQ, EQ en SQ, al dan niet met het mogelijke wetticisme, waren voor mij verhelderend en daardoor makkelijk te onthouden. Bij mij werkte deze uitleg persoonlijk uit in zelfreflectie en heb daar zeker wat aan gehad. De voetnoten onderaan de pagina’s alsook de bijlage met citaten uit het boek van Dietrich Bonhoeffer gaven mij nog eens extra inzicht. Het boek ga ik zeker nog een keer lezen. Van harte bid ik dat dit boek voor velen tot zegen mag zijn. Kortom, het lezen van het boek is zeker de moeite waard geweest! Ik dank de auteur voor het delen van zijn hart en zijn behoefte om iedereen aan te sporen liefdevol met elkaar om te gaan! C.

bottom of page