top of page

George Westerduin

 

George Westerduin is naast zijn ondernemerschap ook als voormalig Hogeschooldocent recht en Hoofdsportleider werkzaam geweest aan respectievelijk een Hogeschool en aan de Erasmus universiteit. Zijn sociaal, communicatieve, mensgerichte en enthousiaste instelling heeft hem het volgende opgebracht:

 

  • Hij is verbonden geweest aan verschillende Onderzoeks Instituten zoals aan het Instituut Management Opleiding (IMO), het IBK- Instituut voor Bedrijfskunde, het Instituut Financieel Management (IFM), Vrije Tijdsmanagement (VTM) en Instituut voor Sociale Opleidingen.

 

  • Hij gaf colleges Vermogensrecht,  Sociaal Recht, verdieping Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Sociale Zekerheid.

 

  • Hield zich bezig met projectonderwijs, Integratieprojecten (Reorganisatie, Cultuur en Arbeid, Arbeidsverhouding en Sociale Zekerheid), wierf projectopdrachten o.a. ten behoeve van de binding van zijn eigen beroepspraktijk; hij had een eigen juridisch adviesbureau ´Legal Services´

 

  • Is deelnemer geweest aan verschillende internationale seminars, congressen en conferenties (w.o. de Ottawa Conference in Canada en New York) en heeft in het kader van het Internationale recht regelmatig het Europese hof te Straatsburg en de Europese commissie te Luxemburg bezocht.

 

  • Heeft als voorzitter en lid zitting gehad in verschillende commissies zoals een gemeentelijke klachtencommissie, bouwcommissie, het College van Beroep van Examens, commissie Internationalisering, commissie gedragsvormen en de medezeggenschapsraad.

 

  • Is oprichter, voorzitter geweest van verschillende verenigingen en is van een enkele nog erelid. 

 

  • Op dit moment volgt hij een pre-master Theologie in Leuven.

 

 

bottom of page