top of page

 

 • Feit: Elk uur verliest een kind de omgang met vader. Volgens recente gegevens van het CBS verliezen ongeveer 11.000 minderjarige kinderen per jaar het contact met een van de ouders na echtscheiding. Omgerekend komt dat neer op 27 kinderen per dag, waarvan 25 kinderen het contact met vader verliezen.

 

 • Scheiden: Scheiden is niet altijd slecht voor de kinderen. Verkeerd scheiden is altijd slecht voor de kinderen

 

 • Bemiddeling: Kinderen zijn veelal de dupe van de 'lose-lose' gevechten die hun ouders met ieder een advocaat aan hun zijde voeren. Kinderen mogen echter nooit de inzet van deze gevechten vormen zoals dat met twee advocaten maar al te vaak gebeurt. Kinderen moeten ook niet gehoord worden door de rechter om daarmee een keuzeprobleem van hun ouders te moeten oplossen. Van dit soort opdrachten dienen ze gevrijwaard te blijven. Uit: Echtscheiding en bemiddeling. Donald MacGillavry, 1997. (McGillavry, psycholoog, heeft bruikbare methode voor bemiddeling ontwikkeld).

 

 • Waken over de kinderen: De niet-verzorgende ouder moet de bevoegdheid hebben om te waken over een goede verzorging en opvoeding van de kinderen. Hij moet in geval van verwaarlozing de nodige maatregelen in gang kunnen zetten (Uitspraak Hoge Raad 5/5/1865 W.2694).

 

 • Recht op omgang: Een ouder die zijn verantwoording neemt dient het kind te stimuleren om naar de andere ouder te gaan. Het kind heeft recht op omgang met beide ouders. Kinderen vragen niet om scheiding. Kinderen willen wederzijdse contacten onderhouden, ook als deze verboden worden. Dit laatste heb ik bevestigd gekregen in een aandoenlijk, persoonlijk verhaal van een zorgzame Belgische moeder, Marijke Clauwaert, in Leuven. (opmerking: ik heb haar toestemming verkregen dit te mogen vermelden op mijn website). 

 

 • Ontstaansgeschiedenis: Kinderen hebben recht op de beleving van hun ontstaansgeschiedenis. Daarom is omgangsrecht een must, ook zonder wilsovereenstemming tussen de ouders. Uit: Erik P. Rijks, Omgang moet, een rechtshistorisch onderzoek. Doctoraal scriptie, 1988 Uitg. Annex, Amsterdam.

 

 • Quote/citaat: Een vader is van belang voor de kinderen, maar een vader die er dan ook wil zijn voor zijn kinderen wordt beticht van het najagen van eigenbelang.

 

 • Parentificatie: een kind dat te jong is en de rol van de afwezige ouder overneemt, verliest zijn jeugd.

 

 • Op den duur: meestal is de situatie voor een kind na 2-3 jaar tot "rust" gekomen. Maar na 10 jaar heeft het kind nog steeds last van de scheiding. Als ze zelf kinderen krijgen begint de boel weer op te spelen en op een leeftijd van ongeveer 35 jaar hebben zij vaak zelf psychische hulp nodig. De schoolprestaties van kinderen na hun scheiding zijn beduidend minder.

 •  

 • Onderzoek  | za 31 aug 2013

 • Redacteur Lisette van Vliet

 • Redactie Marielle Koekenbier

 • Driekwart (74%) van de ouders die zeggen dat hun echtscheiding een vechtscheiding was, geeft aan dat hun kinderen meer geleden hebben onder de scheiding dan nodig was. Een derde (32%) stelt dat de kinderen niet centraal stonden. Achteraf gezien is 85 procent van deze ouders niet tevreden over de manier waarop ze samen, als koppel, met hun kind(eren) gecommuniceerd hebben over de scheiding.

 • Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 4.500 gescheiden ouders, waarvan bijna 1.500 (33%) aangeven de breuk als een vechtscheiding te hebben ervaren. Net zoveel mensen met een religie (katholiek of protestant), als niet religieuze mensen hebben hun scheiding als een vechtscheiding ervaren.

  Vaak omdat er een stevig gevecht woedt om de kinderen en geld, zo geven de vechtscheidende ouders zelf aan. 'Alles werd over de hoofden van de kinderen uitgevochten. Dit heeft hen onherstelbaar beschadigt.' Een andere ouder zegt: 'Er is tijdens onze scheiding ruzie geweest over alles waar je ruzie om kunt maken: de kinderen, bezoekregeling, geld, de boedelscheiding. Zelfs om ieder theelepeltje werd gevochten.'

  Kind vaak getuige
  Ouders verwikkeld in een vechtscheiding geven toe dat hun kind(eren) getuige waren van heftige scheldpartijen (34%), ze het kind gebruikt hebben om informatie door te geven aan de ex-partner (33%) of bedreigingen hebben geuit in het bijzijn van de kinderen (29%). Bijna een kwart (23%) heeft wel eens uitgehuild bij zijn of haar kind.

  EenVandaag ondervroeg ook ruim 650 kinderen van gescheiden ouders; jongeren geven aan veel vaker één van bovenstaande dingen mee te maken. De conclusie is dan ook dat kinderen veel meer zien en meekrijgen dan de ouders in de gaten hebben. De resultaten van het onderzoek onder jongeren wordt vanavond gepresenteerd in EenVandaag, in een thema-uitzending over echtscheidingen.

  Achteraf niet tevreden

 • Achteraf gezien is 85 procent van deze ouders niet tevreden over de manier waarop ze samen, als koppel, met hun kind(eren) hebben gecommuniceerd over de scheiding.'Geen communicatie samen mogelijk na de scheiding. Te veel pijn en verdriet om op een goede manier verder te gaan. We kunnen elkaar niet zien of luchten. Dat beschadigd nu de kinderen wel.' Een meerderheid (55%) stelt dat hun kinderen het gevoel hebben gehad dat ze moesten kiezen tussen één van de beide ouders. Een derde (34%) geeft aan dat ze hun kinderen betrokken hebben in de gesprekken over hun (woon)situatie na de scheiding; bij de meerderheid is dit niet het geval. Toch stelt tweederde (66%) dat ze voldoende rekening hebben gehouden met de wensen van de kinderen. De afspraken die ze hebben gemaakt met hun ex-partner over de (woon)situatie van de kinderen na de scheiding, omschrijft drie op de tien als onduidelijk. 63 procent vindt het wel duidelijk.

 •  

 • Oplossing

 • Wat opvalt is dat ook de vechtscheidende ouders zelf geen eenduidige oplossing weten om het aantal vechtscheidingen te verminderen; de reacties lopen uiteen van ‘sanctie zetten op niet nakomen van omgangsregeling’ tot ‘alimentatie voorwaarden aanpassen’.

  Mediation verplichten, daar zijn de deelnemers verdeeld over: 45 procent is voor en 38 procent is tegen. Ook verplicht een ouderschapsplan maken rond de geboorte van het kind, op het moment dat de ouders nog bij elkaar zijn, kan niet op brede steun rekenen: 35 procent is voor en 45 procent is tegen.

 • Over het onderzoek
  Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee in die scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden, uit het EenVandaag Opiniepanel. Hiervan geven 1.487 deelnemers aan dat ze de scheiding ervaren (hebben) als een vechtscheiding.  Het onderzoek is gehouden van 20  tot en met 29 augustus 2013. Het gehele onderzoeksrapport kunt u hier rechtsboven op deze pagina vinden.

 • Gerelateerde artikelen

 • vr 16 sep 201

 • Boek vechtscheiding eist aandacht voor vergeten kind

 • ma 19 okt 2015

 • Gemeente Ronde Venen wil bouw-aan-je-relatie-box

 • wo 02 sep 2015

 • Over liefde: onvoorwaardelijk liefhebben

 • di 06 mei 2014

 • Kamer wil positie kinderen in scheidingen verbeteren

 • ma 31 mrt 2014

 • 1 op 3 ervaart scheiding ouders als vechtscheiding

 •  

   

   

 

 

bottom of page