top of page

Een veelgehoorde uitspraak is, dat je aan de hoeveelheid wetten de verpaupering van een land kan afmeten.

 

Uit mijn boek 'Kind waar ben je' blijkt dat de rechtspraktijk met betrekking tot de toepassing van de wet vaak tekortschiet. Met als gevolg dat de rechterlijke macht - lees: de rechter - de wet vaak moet aanvullen.

 

Een stukje tekst uit mijn boek:

 

Aan mijn studenten legde ik de functie van een rechter uit als het toepassen van de wet of het recht zonder enig gevoel te hebben voor of een relatie te hebben met degene over wie een oordeel gegeven moet worden. De aardse rechter wordt geacht op een afstandelijke wijze te oordelen, geheel objectief, koud, en zonder enige subjectieve affiniteit. Hij is een rechter die de wet toepast als: ‘Law is reason without passion’, waarbij ‘passion’ staat voor hartstocht (niet voor niets wordt het vertaald als very strong intense feeling, especially of love’).

 

Als dienaar van het wettelijke systeem is de rechter niet geïnteresseerd in de persoon die hij voor zich heeft; het is zijn doel het recht te laten gelden. Wie de wet overtreedt, krijgt in beginsel straf. Punt uit! Een rechtmatige veroordeling, gebaseerd op enige rechtvaardigheidsbeginselen en hoogstens naar de Geest te hebben geredeneerd, is het uiterste wat een aardse rechter met zijn uitspraak kan bewerkstelligen...

 

 

Hieronder enkele letterlijke reacties die ik van oud-studenten heb mogen ontvangen. Het is teveel eer maar ben wel zeer dankbaar. Ik wil echter benadrukken dat het niet om mij gaat maar om de boodschap die ik voor iedereen heb: ga liefdevol met elkaar om! Vooral met het onschuldige kind!

 

  - Super trots op mijn voormalig SLC-coach en leraar recht George Westerduin. Deze man kennende zal het boek zeker een aanrader zijn (I.B.)

 

 - Ik was altijd onder de indruk van hem. Zijn lessen waren goed en energiek. Ik ga het boek zonder meer kopen en lezen (T.v.L.)

 

 - Ik las net de achterkant. Ik ga hem echt lezen. (S.B) Ik heb hem besteld...

 

 - Een van de weinigen die goed en passievol kon lesgeven (F.A.)

 

 - Interessant! Ik ging alleen maar naar zijn colleges...;-) (F.F.)

 

 - Leukste colleges waren gewoon met George. Maar dit boek...;-). Wat goed van hem!!! (E.Y-A)

 

 

 

 

 

bottom of page