top of page

'Wetticisme? wat is dat nou precies? Is dit een nieuw woord?'

 

Nee, dat is het zeker niet. Want wat dacht u van het feit dat wetticisme al begon in het Paradijs met Adam en Eva die iemand anders de schuld gaven van hun zonde en niet echt tot berouw kwamen?

 

Wetticisme is het benadrukken wat wel of niet mag en met nadruk op wat niet mag! Het gaat hier niet om de gewone regels of tradities die noodzakelijk zijn om een bedrijf of instituut in goede banen te leiden. Daar is niets mis mee en dat is ook niet verkeerd.

 

Nee, het gaat hier om de disproportionaliteit; het onevenredig toevoegen van regels die op zich niet belangrijk zijn. Het is als het ware een oneigenlijke gebruikmaking van de wet waarbij men een dusdanige formele benadering van regels heeft, dat men volledig voorbijgaat aan de daadwerkelijke inhoud. De vorm blijkt belangrijker te zijn dan de inhoud.

 

Wetticisme is een maatschappelijk verschijnsel dat mensen nog steeds niet begrijpen of verkeerd interpreteren waardoor er veel misverstanden ontstaan. Met als gevolg dat er veel verdriet, pijn en leed is en mensen niet weten hoe hiermee om te gaan. 

 

Op grond van mijn eigen ervaringen en door mijn beroepsmatige kijk als jurist, zie ik het als mijn taak dit onderwerp te verduidelijken. En een poging te wagen aan de lezer uitleg te geven wat naar mijn mening het juiste antwoord op het wetticisme.

 

Zo is wetticisme een uiting van de menselijke drang naar veiligheid. Vreugde, veiligheid en zekerheid liggen dan niet in de ´Ware Liefde’, maar bijvoorbeeld in de zogenaamde juiste kerkorde, de juiste Bijbelvertaling, het juiste taalgebruik, de juiste kleding of het juiste gedrag. Je zou kunnen zeggen dat het om de formaliteit van de godsdienst gaat. Het formele, het uiterlijke is belangrijker dan de inhoud. Globaal genomen zou je alle wereldgodsdiensten kunnen plaatsen in een van de twee kampen: wetticisme en genade. Het is: of de mens doet het of God doet het...(...) Een wetticist gelooft dat hijzelf de ultieme kracht achter zijn redding is. Als je de juiste kleding draagt of een gepaste haardracht hebt, goede dingen zegt en tot het goede segment van de goede groep behoort, zul je worden 'gered'.

 

 

bottom of page