top of page

Weg van Ware Liefde

Samenvatting

Wijsheid, Kracht en Liefde zijn goddelijke eigenschappen die de mens bij zijn geboorte meekrijgt. De auteur, George Westerduin,  vertaalt deze eigenschappen in IQ, EQ en SQ. Deze persoonskenmerken legt hij uit door te verwijzen naar de beroemdste uitspraak ooit door een mens gedaan: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.

Op vernuftige wijze toont hij het verband aan tussen deze Triniteitswoorden en onze kenmerken. Tenslotte krijgt de lezer een helder antwoord op het grote vraagstuk ‘wetticisme’. En staat hij voor de keus: kies ik voor de Weg van Ware liefde of ga ik er juist van weg?

In alle lagen van de maatschappij komen (v)echtscheidingen voor. Maar laten we in het belang van onze kinderen vechtscheidingen zien te voorkomen. Bespaar uw eigen verdriet en dat van uw kinderen en kies voor de juiste weg: de 'Weg van WARE LIEFDE'!

 

 

KIND waar ben je

 

is een helder en positief boek voor een ieder - (a.s.) ouders en grootouders - die in een liefdevolle relatie gelooft.

 

Het is een boek dat iedereen elkaar op Sinterklaas, met Kerst, met Valentijn, op een verjaardag of zomaar vanuit liefde voor de ander cadeau kan doen! Ook het kind zelf kan dit boek en/of het boek 'Weg van Ware Liefde' aan de ouder schenken. 

 

Het boek ´KIND waar ben je´, is het persoonlijke verhaal van de auteur waarin hij op een open, kwetsbare maar praktische en heldere manier uitlegt hoe een ouder om kan gaan met het niet kunnen of mogen zien van een geliefd kind door een (echt)scheiding.

 

Omdat hij doorziet waarom zijn leven zo loopt zoals het loopt, komt hij achter DE VEEL GROTERE, BELANGRIJKE, PARALLELLE BOODSCHAP in zijn levensverhaal die hij met alle vaders, moeders en grootouders die hun kinderen niet zien, wil delen. Het is de boodschap van de WARE LIEFDE, die verscholen zit in de DRIEVOUDIGE BETEKENIS VAN DE TITEL.

 

Hoewel het boek een musthave is voor elke (groot)ouder die zijn kind door een echtscheiding niet kan zien, pleit de auteur ervoor dat het nog beter is dat dit boek gelezen wordt door de aanstaande - of de beginnende ouder, die alle ellende van een echtscheiding wil VOORKOMEN voor haar of zijn kind. Hoe? Door kennis te nemen van de noodzakelijke liefde en de harmonie ten behoeve van het kind tijdens een echtscheiding. (Enige parellel ziet hij in de film van 'La vita e bella').

 

Uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat bijna de helft van alle huwelijken uitloopt

op een echtscheiding waarvan in 30% van de gevallen één van de ouders de kinderen niet meer ziet. Dit heeft voor alle partijen psychosomatische en daardoor dramatische gevolgen.

 

Dat die gevolgen ingrijpend zijn, blijkt wel uit het grote aantal

bezoekers dat deze website www.kindwaarbenje.nl bezoekt. Veel mensen hebben vragen over deze problematiek en snakken naar informatie die hen kan helpen hiervoor een eventuele oplossing te vinden.

 

Er bestaat vaak een grote kloof tussen de beleving van betrokken ouders en kinderen enerzijds en het harde, afstandelijke, wettisch gedrag van alle partijen anderzijds.

 

In de praktijk leidt dit op z´n minst tot verwarring, onduidelijkheid, verkeerde beeldvorming en grove miscommunicatie dat tot dramatische misstanden kan leiden zoals het niet meer kunnen of mogen zien van je kinderen. Uitgezonderd de veiligheid dient een kind te allen tijde toegang te hebben tot beide! (groot) ouders. 

 

Niet alleen (groot) ouders worden de dupe. De kinderen zelf worden beschadigd; ze hebben geen ´thuis´ gevoel, ze voelen zich niet gekend, herkend en gemist. Terugtrekken, vereenzaming, het op jonge leeftijd gebruik moeten maken van antidepressiva, vervroegde burnout verschijnselen en zelfs radicalisering liggen op de loer. 

 

 

bottom of page