top of page

"Weg van Ware Liefde" Enkele tips.

 

Enkele tips voor de lezer voordat hij het boek ‘Weg van Ware Liefde’ begint te lezen.

Al in het begin zult u lezen dat ik dit boek in principe voor mezelf heb geschreven. Ik schrijf over mezelf en ik schrijf dingen van mij af. Het hele verhaal is met andere woorden ‘zelf reflecterend'. En omdat de inhoud voor mij als mens geldt, geldt de inhoud ook voor u, de lezer.

 

Het is een uitdaging voor u om door dat eerste gedeelte van het boek te zien komen (tot pag. 65). Want die stap waarin uzelf 'naar binnen gaat' is enigszins confronterend en misschien ook wel zwaar. Vanaf die pagina (hoofdstuk IQ), wissel ik echter mijn boodschap af met persoonlijke verhalen.

 

Door het lezen van hoofdstuk 6 (De Ware Liefde) en met name door het laatste hoofdstuk 7 (Kerkmuren om, drempels weg) zal die verworven last die u tijdens het lez(v)en wellicht opdoet, wegvallen.

In het Nawoord geef ik een samenvatting en sluit ik af met een apotheose, waar u de beloning wacht: de ‘Ware Liefde’ (Amare Deo) ...

 

 

Om deze boodschap van geestelijke werkelijkheid goed te verstaan, is het belangrijk dat de lezer niets overslaat maar gewoonweg doorleest. Tijdens dit leesproces zal iedereen de boodschap daadwerkelijk gaan 'begrijpen', 'aanvoelen' en 'beleven'. Via dit proces van respectievelijk Wijsheid, Kracht en Liefde komt de lezer via zelfreflectie tot ontdekking wie hij is. Maar ook hoever hijzelf in dat proces over de ontwikkeling van zijn eigen persoonskenmerken IQ, EQ en SQ is gevorderd.

 

En omdat we na lezing allemaal tot ontdekking zullen komen hoe we zelf in elkaar zitten, zullen we 'de ander' ook niet meer willen beschuldigen noch willen veroordelen omdat 'Ware Liefde' in ons zit. Met als gevolg dat we juist door 'naastenliefde' in staat zullen zijn de ander te helpen. Het resultaat? Een harmonieuze samenleving waarin IEDEREEN elkaar liefdevol zal bejegenen.

 

Persoonlijke noot:

Is dit een utopie? Nee, ik geloof werkelijk dat als mensen tot ontdekking komen wie zij werkelijk zijn namelijk dat wij schepselen van God zijn en we allemaal beseffen dat wij van die Ene God afstammen, de wereld wel degelijk anders kan worden. In plaats van dat de boodschap van haat of angst (vb ISIS, Ramblas, Bataclan, Charlie Hebdo, etc ...) blijft hangen, zal op den duur de boodschap van Liefde zegevieren. Er zal geen plaats meer zijn voor angst, haat of rancune ...maar WARE LIEFDE, datgene waar in essentie iedereen naar VERLANGT.

 

En waarom? Omdat: 

 

" WARE LIEFDE ALLES OVERWINT"

 

Opmerking:

over 5 jaar zal iedereen in de wereld weten dat er naast IQ en EQ (termen die men vandaag de dag nog wel wist ...) ook SQ bestaat; een hemelse realiteit.

 

😉Veel leesplezier toegewenst.

Aan het einde van mijn boek verwijs ik naar een beroemde song, die de inhoud van ons verlangen verwoordt.

"What this world needs now, is Love, sweet Love ..."

 

 

 

Uit mijn boek "KIND waar ben je" komt naar voren dat de aardse wet in de praktijk vaak tekortschiet. Met als gevolg dat de rechterlijke macht - lees: de rechter - de wet vaak moet aanvullen.

 

Uit de Volkskrant d.d. 31 jan. 2014 met de kop "Kwaliteit rechtspraak blijkt echter dat de aardse rechter lijdt onder de "werkdruk", hetgeen bleek uit het onderzoek van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, waaraan een kwart van de 266 leden heeft deelgenomen.

 

Rechters gaven toe dat 'de toegenomen werkdruk ten koste gaat van de kwaliteit van de rechtspraak'. Ruim 72% (een ruime meerderheid dus...) zegt hun primaire taken niet te kunnen uitvoeren binnen de tijd die daarvoor staat. Op de vraag of 'zij door de werkdruk concessies doen aan de kwaliteit', antwoordt 74,6% dat dit het geval is!

bottom of page